Dr. Földes István

Dr. Földes István (1921 - 2002)

 

Dr Földes István 1921-ben született Budapesten és 1950-ben summa cum laude szerezte meg általános orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Tudományos munkásságát is itt kezdte az 1. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben még orvostanhallgató korában, mint demonstrátor. 1951-ben fiatal orvosként közreműködött az elasztáze felfedezésében. Ugyanebben az évben az Országos Közegészségügyi Intézet aspiránsaként kezdett dolgozni, és 1954-ben védte meg kandidátusi értekezését. 1954-től 1972-ig az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Kórélettani Osztályát vezette Vizsgálta a tuberkulózis és gyógyszerei hatását a felsőbb idegműködésre. Meghonosította a radioaktív izotóp technikát a kísérletes tuberkulózis kutatásban.

Feleségével Dr Beregi Edittel közösen vizsgálta különböző kórképek életkorral összefüggő változásait. 1966-ban az orvostudomány doktora címet szerzett, 1972-ben pedig címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Ugyanebben az évben vette át a Magyar Tudományos Akadémia Mikrobiológiai Kutatócsoportjának igazgatását. Rendkívüli érzékkel tapintotta ki, hogy melyek a lényeges, a huszadik század végén felvirágzó kutatási területek: a retrovírusok és vírus keltette daganatok kutatása, a tumor immunológia, az interferon kutatás és a mikobaktériumokat fertőző fágok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. Kutatócsoportja produktívnak bizonyult mindegyik felsorolt területen.

Földes professzor kiváló szervező volt és munkatársai lehetőséget kaptak arra, hogy magyarországi és külföldi neves intézetekben bővíthessék tudásukat. A Magyar Tudományos Akadémia átszervezését követően 1981-től a Mikrobiológiai Kutatócsoport a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet (majd jogutódja, a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ) szervezeti keretén belül folytatta munkáját. A már 1972-ben megkezdett retrovirológiai kutatásokból természetszerűen következett, hogy az AIDS világ-járvány megjelenése és a humán immundeficiencia vírus (HIV) felfedezése után a Mikrobiológiai Kutatócsoport meghatározó szerepet töltött be a hazai AIDS ellenes küzdelemben. Itt épült ki Magyarország első HIV laboratóriuma, és 1993-tól fogva, nyugdíjba vonulását követően Földes professzor a HIV verifikáló laboratóriumot vezette, mint tudományos tanácsadó. A Magyar Mikrobiológiai Társaság alapító és vezetőségi tagja, és szerkesztőbizottsági tagja volt az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica folyóiratnak.

Átfogó tudását, tudományos aktivitását és tudományszervező tevékenységét négy magyarországi tudományos társaság is emlékérem adományozásával ismerte el.

            Földes professzor Úr melegszívű, megértő kolléga, főnök és tanító volt.

                                                                                                                          Dr Minárovits János
                                                                                                            Országos Epidemiológiai Központ
                                                                                            Mikrobiológiai kutatócsoport osztályvezető főorvosa

Dr. Földes István közleményei

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat