Az Egészségügyi Minisztérium
k ö z l e m é n y e
 

a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ
Alapító Okiratának módosításáról

 

Az Egészségügyi Minisztérium a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Alapító Okiratának módosítását a következők szerint teszi közzé: 

A Johan Béla Országos Epidemiológiai Központnak a Népjóléti Közlöny 1998. évi 1. számában közzétett, és az Egészségügyi Közlöny 2004. évi 12. és 2005. évi 3. számában módosított Alapító Okiratát - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 88-90. -aiban foglaltak alapján - a következők szerint módosítom: 

Az Alapító Okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"1.1. Neve: Országos Epidemiológiai Központ (továbbiakban: Központ) "

Jelen módosítás az Egészségügyi Közlönyben történő közzététel napján lép hatályba, és az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részeivel ezen időponttól együttesen érvényes.

 

Dr. Molnár Lajos s.k.,
egészségügyi miniszter

 

 

(Egészségügyi Közlöny 2006. 16. szám
2006. szeptember 12. 2217. oldal)

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat