Szakmai tájékoztató
a sterilizáló tevékenységet szabályozó kiadvány megjelenéséről

A fertőző betegségek megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló, 33/2006.(VIII.23.)EüM rendelettel módosított 18//1998.(VI.3.)NM rendelet 35/A par. alapján megjelent az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós osztálya által kiadott:

TÁJÉKOZTATÓ a sterilizálásról.
A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kéziköny
ve
(Ötödik, átdolgozott kiadás)
Írta és szerkesztette: Dr. Pechó Zoltán és Dr. Milassin Márta

A kézikönyv elsősorban a fekvő- és járóbeteg-ellátó intézményekben, továbbá az alapellátásban, a magán- és fogorvosi rendelőkben, valamint a természetgyógyászati-, gyógykozmetikai-, testékszer-beültetési- és tetoválási szolgáltatás esetén szükséges sterilanyag/eszköz előállító tevékenységet szabályozza.

Ezen belül tartalmazza az eszközök, műszerek, anyagok teljes sterilizálási technológiáját, ezek sterilizáláshoz történő előkészítését (tisztítási-, fertőtlenítési-, átvizsgálás-karbantartási és csomagolási módszereket), az egyes sterilizáló eljárásokat (gőzsterilizálás/autoklávozás, hőlégsterilizálás, etilénoxidos- és formaldehides gázsterilizálás, plazmasterilizálás), valamint a steril eszközök tárolásának és szállításának módszereit.

A kézikönyv részletezi a sterilizálási folyamat és az egyes sterilizáló berendezések mikrobiológiai (sterilizáló) hatás-ellenőrzésének , kémiai indikátorokkal történő ellenőrzésének, valamint műszaki felülvizsgálatának, validálásának módszereit.

Részletezi a sterilanyag-ellátás rendszereit és tartalmazza a Központi Sterilanyag-ellátó egységek kialakításának, tervezésének és működtetésének higiénés irányelveit.

Végül ismerteti a sterilizálással kapcsolatos dokumentációs tevékenységet és a sterilizálás munkafolyamatával kapcsolatos munkavédelmi és balesetelhárítási szabályokat és a sterilizálással kapcsolatos európai és honosított magyar nemzeti szabványokat.

Az idézett rendelet kimondja, hogy a sterilizáló tevékenységet csak ebben a kiadványban meghatározottak betartása mellett lehet folytatni!

A kiadvány előírásai nem vonatkoznak a gyógyszergyártásban, gyógyszertári gyógyszerkészítésben, valamint az élelmiszeriparban szükséges sterilizáló eljárásokra!

A betegellátásban és az egyéb humán szolgáltatásban szakszerűen végzett és szigorúan ellenőrzött sterilizáló tevékenység a beavatkozásokat végző egészségügyi személyzet, illetve az egyéb szolgáltatást nyújtók által okozott nozokomiális fertőzések megelőzésének egyik legfontosabb területe. Ezért jelen módszertani kézikönyvben tárgyalt sterilizáló eljárások alkalmazása, ellenőrzése speciális, nagy felelőséggel járó, sokoldalú szakismeretet igénylő feladatainak ellátása csak akkor válik gyakorlattá, ha jelen kiadvány eljut mindazokhoz, akik közvetlenül, vagy közvetve ezzel a témakörrel foglalkoznak.

A kiadvány megrendelhető: DURSUSZ Kiadó-, Nyomda és Reklám-Propoganda Bt.
1106 Budapest, Juhász u. 47/a.
Telefon/telefax: 262-86-88
06 30 223-06-29 (Gyulay Mihály ügyvezető igazgató)

e-mail: dursusz@mail.datanet.hu
dursusz@freemai.hu

A kiadvány ára: 4 515 Ft, mely az ÁFA-t is tartalmazza

    Aktuális témák

Tájékoztatás
Európai PP vizsgálat
Számlaszám változás!!!
Meningococcus tájékoztató
A Zikavírus-járványról
Sárgaláz elleni védőoltás
A fejtetű elleni védekezés
Ágyipoloska - GYIK
A kullancsokról
Chlamydia – ECDC útmutató
Kórházi jelentések
OSZIR útmutatók
 

    Adatok, adatbázisok

Fertőző betegségek
Szexuálisan terjedő fertőzések
HIV/AIDS
Influenza
Kórházi fertőzések
Antibiotikum-rezisztencia
Irtószerek adatbázisa
 

    Epinfo

    VÉRVÉTEL-HIV/AIDS tanácsadás

    Influenza

    Szakmai információk

Módszertani levelek
Jelentendő betegségek
OKNE tájékoztató
Rühesség
Meningococcus
HIV és a HCV gyorstesztek
Laboratóriumi surveillance
Multirezisztens kórokozók
Fogászati infekciókontroll
Clostridium difficile
KÖR eredmények
 

    Mikrobiológiai laboratóriumok

EUCAST v7.1
Jártassági körvizsgálat 2017
Körvizsgálati tájékoztató
Mikrobiológiai körlevél
Referencia Laboratóriumok
NEMZETKÖZI körvizsgálat
 

    A Törzsközpont (HNCMB)

    Fertőtlenítés-sterilizálás

A kézfertőtlenítés fázisai
Fertőtlenítőszerek listája
 

    Témakörök

Árvíz-Belvíz-Ajánlások
Fertőző betegségek
Kábítószer-probléma
Kórházi-járványügy
Oltóanyag-ellenőrzés
Vektorok-betegségek
Európai Védőoltási Hét
Európai Antibiotikum Nap
IMI és az ADVANCE projekt
 

    Lakossági tájékoztatók

    Rendezvények

OEK
Egyéb
 

    ECDC

Az ECDC működése
ECDC hírek
Az ECDC publikációi
 

    Közbeszerzés

    Pályázati hírek

    Az OEK álláspályázatai