Dr Takátsy Gyula

Dr. Takátsy Gyula  (1914-1980)


1914. október 22-én Magyaratádon (Somogy megye) született. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte 1932-1938 között. Diplomájának megszerzése után ugyanezen egyetem Közegészségtani Intézetében, majd 1942-től a Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézetben dolgozott. 1942 és 1948 között a kiütéses tifusz elleni és más vakcinák termelésében működött közre. 1948-tól lett a Víruskutató osztály tudományos dolgozója. 1957-1977 között vezette az osztály Influenza Laboratóriumát, mely egyebek mellett ellátta a WHO Nemzeti Influenza Központjának regionális feladatait is. 1977-ben nyugdíjba vonult, de tudományos tanácsadóként változatlan energiával segítette a laboratórium kutató és gyakorlati munkáját 1980-ban bekövetkezett haláláig.

Munkássága

Dr. Farkas Elekkel együttműködve kidolgoztak egy eredeti Rickettsia prowaczeki vakcinát, mely a kiütéses tífusz Magyarországi felszámolását eredményezte.

Takátsy Gyula 1949-ben alakította ki a mikrobiológiai vizsgálatokat forradalmasító mikro-titrátort. Ez lehetővé tette a szerológiai munka megújulását, mely később a laboratóriumi mikromódszerek alapjául szolgált szerte a világon Valamennyi reagens készlet az általa bevezetett méretű és alakú mikrolemezek különböző változatait alkalmazza.

Egy rendkívül egyszerű influenza vírustisztítási és koncentrálási eljárást dolgozott ki, mely lehetővé tette a különböző törzsek készitményeivel való immunsavó kimerítéseket, valamint a kimerített sepcifikus savókkal történő antigén szerkezeti vizsgálatokat. A módszer Takátsy-kacs néven vált ismertté.

Sajnálatos, hogy az ötvenes évek elején nem sikerült sem az általa feltalált eszközöket, sem a módszert szabadalmaztatni.  Igy szabadalmi oltalom nélkül 1950 és 1952-ben az Acta Microbiologica-ban közölte azokat. Zseniális módszere azonban csak azt követően váltott ki általános érdeklődést, hogy 1962-ben amerikai szerzők beszámoltak  róla. Ezt követően világszerte alkalmazásra került.

Hazánkban elsőízben 1949-ben végzett sikeres vírusizolálásokkal indult újra az influenzavírus kutatás. Az első influenza B törzs hazai izolálása is az ő nevéhez fűződik. Kutatta az influenzavírusok antigén szerkezeti és biológiai tulajdonságainak változását, a különböző vírustörzsek patológiai és járványtani jelentőségét, az influenza elleni vakcinák előállításának technológiáját, ellenőrzésének módszereit és hatékonyságukat befolyásoló tényezőket.

Kevés ország dicsekedhet azzal, hogy már az 1950-es évektől nyomon követték az influenzajárványok etiológiáját, a járványtani elemzés, a prognosztika és a hatékony vakcina termelése érdekében.

1960-tól Dr. Takátsy személyes részvételével, maroknyi személyzettel és korszerűtlen laboratóriumi körülmények között, évről évre átlagosan 0,5 millió adag inaktivált oltóanyag készült, melynek minősége és összetétele világszínvonalú volt.

Magyarországon 2005-ben  az ő módszerei nyomán készítették el  az új madárinfluenza elleni oltást.

Kutatási eredményeiről közel 50 közleményben és 1960-ban megvédett kandidátusi értekezésében számolt be. Ezek értéke nemcsak idézettségük gyakoriságával volt lemérhető, hanem azzal is hogy egyre több külföldi látogató kívánta őt és laboratoriumát, az általa használt módszereket megismerni.

A Magyar Mikrobiológiai Társaság testületének vezetőségi tagja volt. Munkásságát az alábbi díjakkal és kitüntetésekkel  ismerték el: 

  • Manninger Rezső Emlékérem
  • Kiváló Orvos
  • Kiváló Újitó
  • Aranyjelvényes Kiváló Feltaláló
  • Munka Érdemrend ezüst fokozata


Dr. Berencsi György összeállítása nyomán

Dr. Takátsy Gyula közleményei

Dr. Takátsy Gyula - Emléktábla avatás és emlékülés

Dr. Takátsy Gyula sírhelye Budapesten - Farkasréti temető 3/1 parcella 10. sor 27. sírhely

 

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat