1999. évi szakmai

tevékenységének összefoglalása

Az Országos Epidemiológiai Központ 1999. évi tevékenységét az Alapító Okirata szerint végezte, szakterületeit érintően szakmai módszertani, irányítási, szervezési, minőségtanúsító, minőségellenőrző, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési feladatot látott el, valamint részt vett jogszabályok előkészítésében, közreműködött az EU jogharmonizációban.

Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) 1999. évi tevékenysége röviden a következőkben foglalható össze:
A kiemelendő jelentőségű Központi tevékenységek között említendő, hogy

- a Központ munkatársai az Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársaival együtt lefolytatták az ország oltóanyag-ellátásához szükséges közbeszerzési eljárásokat. A bizottság elnöke a Központ főigazgató főorvosa volt.
- Pályázat keretében történt döntés a HIV, Hepatitis A, B és C, továbbá egyéb, a Szeroepidemiológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges diagnosztikumok beszerzésére vonatkozóan is. Mindkét esetben alapos szakmai elemző munka, megbeszélés alapján történt a döntés;
- irányították a magyarországi oltási rendszer mintegy 10 évvel ezelőtt megkezdett fejlesztését, 1999-ben javaslatukra az alábbi módosítások történtek:

Kötelező oltások közé került beiktatásra új védőoltásként a folyamatos oltás keretében a B típusú Haemophilus influenzae elleni védőoltás, valamint kampányoltások keretében a hepatitis B fertőzés elleni védőoltás;
A korábban 11 éves korban kampányoltás keretében végzett morbilli újraoltás helyett a trivalens morbilli-mumpsz-rubeola elleni oltóanyag került bevezetésre;

- szervezték, kontrollálták az oltóanyagok területi kijuttatását;
- kidolgozták a 2000. évre vonatkozó hazai Védőoltási Módszertani Levelet, melyet az Egészségügyi Közlöny is közölt, de Epinfo különszámként is kiadták;
- írták, szerkesztették és kiadták hetente az Epidemiológiai Információs Hetilapot (Epinfo), ennek 2 különszámát is kiadták;
- irányították, szervezték a szeroepidemiológiai vizsgálat megkezdését, a minták begyűjtését;
- előkészítették a fertőzőbeteg bejelentési rendszer reformját, az adatoknak az ÁNTSZ-ből OEK-be történő elektronikus úton való továbbítását;
- elvégezték éves ütemtervüknek megfelelően 3 megye és a Főváros szakmai munkájának komplex, felügyeleti vizsgálatát, erről írásos tájékoztatót, értékelést készítettek az országos tisztifőorvos és a vizsgált intézmények számára;
- a terület bakteriológia tevékenységének kontrollálása céljából az ÁNTSZ-ben 20, valamint további 36 kórházi és egyetemi mikrobiológiai laboratóriumban, 12 fág laboratóriumban, az ÁNTSZ 20 parazitológiai laboratóriumában 3x3 tesztkészítménnyel szerveztek körvizsgálatot;
- megjelent a Klinikai és járványügyi bakteriológia című kézikönyv, melynek szerzői és szerkesztői nagyrészt az OEK munkatársai;
- két epidemiológiai, egy-egy bakteriológiai, parazitológiai és mikológiai munkaértekezletet szerveztek.

A Központ az Alapító Okiratában a korábbihoz képest többletfeladatot jelentő tevékenységéhez (nem fertőző betegségek epidemiológiája, laboratóriumi diagnosztikumok ellenőrzése, stb.) sem személyi, sem anyagi többlet ellátásában nem részesült, ennek megfelelően ezen feladatok ellátása nem kezdődhetett meg.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat