Dr. PECHÓ Zoltán

(1936-2016) 

 

 

1936. május 29-én született Budapesten.

1960-1965. között előadóként tanított a Fodor József Egészségügyi Szakiskolában, majd 1965. december 1-én belépett az Országos Közegészségügyi Intézetbe. Kezdetben tudományos segédmunkatársként dolgozott a Zoltai Nándor által vezetett Parazitológiai osztályon, majd 1966-ban a Makara György vezetésével újonnan létesített Fertőtlenítéskutató-DDD osztályra került, ahol 1971-ben tudományos munkatársi kinevezést kapott.

A Szegedi Tanárképző Főiskolán 1966-ban biológia-kémiai szakos tanári, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Kutató biológus szakán pedig 1971-ben summa cum laude minősítéssel mikrobiológusi szakképesítést, majd 1974-ben ugyanott A baktériumok hőrezisztenciájának aktuális kérdései címmel írt disszertációjával természettudományi doktori címet szerzett.

1975-ben Rudnai Ottó javaslatára az Intézet vezetése úgy döntött, hogy a DDD tevékenységet, a fertőtlenítéssel-sterilizálással és az egészségügyi kártevőkkel kapcsolatos feladatokat szétválasztja, és az ezekkel foglalkozó munkatársakat két önálló laboratóriumba szervezi át. Ezt követően először a Dezinfekciós laboratórium vezetője, majd  annak osztállyá szerveződése, 1984. után  annak osztályvezetője lett. Saját kérésére történő, 2005. augusztus 31-i nyugdíjazását követően 2011. december 31-ig szaktanácsadóként támogatta utódja munkáját.

Tevékenységének fő témaköre az alkalmazott mikrobiológiai kutatások körébe sorolható, mely főleg az egyes antimikrobiális ágensek és effektusok baktériumsejtekre, valamint baktérium populációkra kifejtett hatásmechanizmusának tanulmányozását foglalja magában.

Tudományos kutatómunkája során napjainkig a számos tudományos kutatási téma vezetőjeként ellátott tevékenysége mellett több témában vett részt.Ezekből a kutatásokból gyakorlati eredményként emelhető ki az etilénoxid gázzal sterilizáló berendezések, valamint a hőlégsterilizátorok csíramentesítő effektusát meghatározó bakteriológiai spórapreparátumok kidolgozása.

Kutató tevékenységének másik iránya a különböző hatóanyagbázison alapuló dezinficiensek baktériumsejtekre gyakorolt hatásmechanizmusának tanulmányozása volt. Ehhez társult gyakorlati tevékenységének jelentős része, amely új dezinficiensek hivatalos minősítő, valamint a forgalomban lévő készítmények ellenőrző vizsgálatait jelenti.

A területi járványügyi munkában, valamint a betegellátásban szükséges sterilizáló, illetve fertőtlenítő tevékenység standardizált módszereken alapuló egységesítése kutató munkájának gyakorlati alkalmazását igazolja.

Tudományos kutatásai során elért eredményeit szerzőtársaival együtt 72 könyvben, illetve könyvfejezetben és 31 közleményben publikálta.

Meghívott előadóként igen intenzív oktató tevékenységet folytatott az Orvostovábbképző Egyetem Közegészségtani-Járványtani, Sebészeti és Gyógyszerészeti Tanszékein, valamint az Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén. Ezirányú tevékenységét a HIETE Főiskolai kara 1985-ben címzetes főiskolai docensi címmel ismerte el.

Tevékenységét az Egészségügyi Minisztérium 1985-ben Kiváló Munkáért, 2000-ben Pro Sanitate Emlékérem, az Országos Találmányi Hivatal pedig Kiváló Feltaláló Ezüst fokozata átnyújtásával ismerte el.

Szakmai munkásságát 1999-ben a Magyar Kórházszövetség a Nil Nocere Emlékérem, a Magyar Higiénikusok társasága 2000-ben a Fenyvessy Béla Emlékérem odaítélésével, 2005-ben pedig a Népegészségügyi Tudományos Társaság a NETT Emlékérem, az országos tisztifőorvos a Népegészségügyért Emlékplakett adományozásával honorálta.

Az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet Szakmai kollégiumának, valamint a Magyar Kórházszövetség Kórházhigiénés Szakbizottságának és az OEK Tudományos Bizottságának tagjaként tevékenykedett.

Türelemmel viselt, hosszan tartó betegsége röviddel 80 éves születésnapja után, 2016. júnus 29-én legyőzte.

Mikrobiológusként a fertőtlenítés-sterilizálás egészségügyi alkalmazásának elhivatott szakértőjeként méltán tartozik az OEK Nagyjai közé.

Több mint 50 éves szoros barátságunkat követően sajnos számomra most már nem marad más, mint a szomorú búcsúztatás.

                                                                                                                          dr. Erdős Gyula

 

Dr. Pechó Zoltán irodalmi munkássága

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat