A Járványügyi osztály bemutatása


 

Fenntartja és kezeli az Országos fertőzőbeteg nyilvántartást és adatbázist. Nyilvántartja a járványokat. Heti, havi évi jelentést készít az ország járványügyi helyzetéről.

Segíti, felügyeli  és koordinálja  a területi népegészségügyi  szervek intézeteinek fertőző betegségekkel kapcsolatos tevékenységét.

Az Európai Unióban felügyelet alá vont 47 fertőző betegség adatait folyamatosan jelenti  az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központnak, közreműködik az európai jelentés elkészítésében.

Részt vesz járványok és veszélyes fertőző betegségek helyszíni kivizsgálásában.

Szakmai és lakossági tájékoztatást nyújt a járványügyi helyzetről, a fertőző betegségek által jelentett kockázatokról.

Módszertani ajánlásokat dolgoz ki a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére szolgáló intézkedések, programok bevezetésére.

Közreműködik a fertőző betegségekkel kapcsolatos módszertani kérdések és egységes eljárási szabályok kidolgozásában, gondoskodik azok folyamatos korszerűsítéséről.

Működteti a bejelentésre kötelezett fertőző betegségek hazai rendszerének keretébe tartozó 11 betegség-specifikus surveillance rendszert és értékeli annak adatait. Az influenza szezonális időszakában heti tájékoztatót készít az influenza aktivitásról.

Az osztály munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik  az Európai Unió Korai Figyelmeztető és Gyorsreagáló Rendszerének (EWRS - Early Warning and Response System)  és az Egészségügyi Világszervezetnek jelentett járványügyi eseményeket és értékelik azok kockázatát.

Képzéseket és továbbképzéseket szervez  a járványügyi szakterületen dolgozók számára (munkaértekezlet, szakmai nap, stb.) valamint egyéni továbbképzést biztosít (szakvizsga előkészítő), az ECDC Területi Epidemiológusképző Programjának képzőhelye.

Irányítja és ellenőrzi a hazai védőoltási tevékenység szervezését. E körben figyelemmel kíséri az életkorhoz kötött kötelező folyamatos és kampányoltások előkészítését, lebonyolítását, az átoltási ütem alakulását, évente értékeli a védőoltási tevékenységet és az átoltottságot.

Közreműködik az évente kiadásra kerülő védőoltási módszertani levél elkészítésében és az oltóanyag-igény tervezetének összeállításában. Ellátja a központi költségvetésből biztosított oltóanyagok logisztikájával kapcsolatos feladatokat.

 

 

    Aktuális témák

Tájékoztatás
Európai PP vizsgálat
Számlaszám változás!!!
Meningococcus tájékoztató
A Zikavírus-járványról
Sárgaláz elleni védőoltás
A fejtetű elleni védekezés
Ágyipoloska - GYIK
A kullancsokról
Chlamydia – ECDC útmutató
Kórházi jelentések
OSZIR útmutatók
 

    Adatok, adatbázisok

Fertőző betegségek
Szexuálisan terjedő fertőzések
HIV/AIDS
Influenza
Kórházi fertőzések
Antibiotikum-rezisztencia
Irtószerek adatbázisa
 

    Epinfo

    VÉRVÉTEL-HIV/AIDS tanácsadás

    Influenza

    Szakmai információk

Módszertani levelek
Jelentendő betegségek
OKNE tájékoztató
Rühesség
Meningococcus
HIV és a HCV gyorstesztek
Laboratóriumi surveillance
Multirezisztens kórokozók
Fogászati infekciókontroll
Clostridium difficile
KÖR eredmények
 

    Mikrobiológiai laboratóriumok

EUCAST v7.1
Jártassági körvizsgálat 2017
Körvizsgálati tájékoztató
Mikrobiológiai körlevél
Referencia Laboratóriumok
NEMZETKÖZI körvizsgálat
 

    A Törzsközpont (HNCMB)

    Fertőtlenítés-sterilizálás

A kézfertőtlenítés fázisai
Fertőtlenítőszerek listája
 

    Témakörök

Árvíz-Belvíz-Ajánlások
Fertőző betegségek
Kábítószer-probléma
Kórházi-járványügy
Oltóanyag-ellenőrzés
Vektorok-betegségek
Európai Védőoltási Hét
Európai Antibiotikum Nap
IMI és az ADVANCE projekt
 

    Lakossági tájékoztatók

    Rendezvények

OEK
Egyéb
 

    ECDC

Az ECDC működése
ECDC hírek
Az ECDC publikációi
 

    Közbeszerzés

    Pályázati hírek

    Az OEK álláspályázatai