A Minőségbiztosítási osztály bemutatása


 

Az osztály személyzete

 

Dr. Visontai Ildikó - osztályvezető főorvos
a Szakmai Kollégium Klinikai és járványügyi mikrobiológiai tagozatának vezetője,
az ECDC Nemzeti Mikrobiológiai Fókuszpont,
az UNISEC projekt intézeti felelőse,
a Mikrobiológiai Körlevél felelős szerkesztője

Csendes Ferencné -
 általános laboratóriumi asszisztens

Ertlné Czinege Ildikó -
 pályázati és szervezési referens

Huszár Csilla -
 körvizsgálati koordinátor

Jankovics Máté -
 technikus
a Semmelweis Egyetem népegészségügyi ellenőri szak hallgatója

Sarkadi Júlia -
 PhD. hallgató (UNISEC pályázat)

 

 

                   
    Dr. Visontai Ildikó                        Csendes Ferencné                Ertlné Czinege Ildikó
   
osztályvezető főorvos                               asszisztens               pályázati-szervezési referens

 

          
         Huszár Csilla                         Jankovics Máté                              Sarkadi Júlia
 
körvizsgálati koordinátor                      technikus                                    PhD hallgató

  

 

 

Az osztály tevékenységének bemutatása:

A minőségbiztosítás körbe tartozó kiemelt feladatok:

-          Minőségellenőrző tevékenységünk keretében az OEK Táptalajkonyha által gyártott meghatározott táptalajok, valamint a Virológiai főosztályon előállított szövettenyésztéshez használt oldatok mikrobiális kontamináció és működés vizsgálatait végezzük.

-          Megszervezzük, koordináljuk az OEK referencia laboratóriumaival együttműködve a mikrobiológiai laboratóriumok számára országosan meghirdetésre kerülő OEK körvizsgálatokat a járványügyi és klinikai mikrobiológia kiemelt területein, a rendelkező jogszabályokkal összhangban.

-          A környezethigiénés vizsgálatokhoz a felületi mintát az I. Bakteriológiai osztállyal együttműködve osztályunk biztosítja a résztvevő laboratóriumok részére, az értékelést az I. Bakteriológiai osztály végzi.

-          Folyamatosan fejlesztjük a kialakított körvizsgálati rendszert az aktuális járványügyi prioritások mentén, a járványügyi mikrobiológiai vizsgálatok minőségbiztosításának támogatására. Speciális esetekben mikrobiológiai összehasonlító vizsgálatokat szervezünk, illetve végzünk.

 

 Laboratóriumi hálózati kapcsolattartó tevékenység:

-          Mikrobiológiai Körlevél technikai szerkesztése.

-          Közreműködünk a körvizsgálati tapasztalatok éves összefoglaló értékelésének Mikrobiológiai Körlevélben történő megjelentetésében.

-          Elősegítjük a mikrobiológiai laboratóriumi együttműködéseket a járványügyi referencia laboratóriumi feladatok megvalósításához.

 

 Központi, egyéb minőségbiztosítási, valamint működést támogató feladatok:

 -          Figyelemmel kísérjük az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozó jogszabály módosítást, ellátjuk a szakmai egységek működési engedélyének felülvizsgálatával, szükség szerinti módosításával kapcsolatos teendőket. 

 -          A veszélyes hulladék központi kezelésével összefüggő feladataink keretében nyilvántartjuk a Központban keletkező veszélyes hulladék mennyiségét, koordináljuk a veszélyes hulladék szállítását, évente felülvizsgáljuk az ezzel kapcsolatos tevékenységet és összeállítjuk az éves környezetvédelmi jelentést.

 -          Ellátjuk a veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségével összefüggő feladatokat.

 

Nemzetközi projektekben való részvétel

-     ERINHA projektben

Az európai pályázat célkitűzése annak az infrastruktúrának az európai koordinációját és kapacitásának megrősítését szolgálja, amely a magas patogenitású kórokozók surveillance-át biztosítja, melyre az országos Epidemiológiai Központ BSL 3-4 Biztonsági Laboratórium is felkészült. Az ERINHA keretei között létrehozott infrastruktúra nyílt hozzáférést biztosít kutatási és diagnosztikai tevékenységhez az európai tudományos közösség számára, hogy ezen a területen támogassa a kutatást és diagnosztikai tevékenységet, hogy fokozza az ezen a területen végzett kutatásokat és diagnosztikai tevékenységet. A kialakított infrastruktúra elősegíti az ezen a területen folytatott harmonizációs munkát a biológiai  biztonság területén, standardok kidolgozásával a 4-es szintű patogének vizsgálatára és a laboratóriumi munkavégzésre.  

 

-          UNISEC projektben

A projekt célja az influenza kutatás és fejlesztés területén szerzett tapasztalatok megosztása, felhasználása univerzális influenza oltóanyag vizsgálatokban.

Legígéretesebb biológiai hatóanyag meghatározása klinikai vizsgálatokkal és klinikai teszteléssel.

Főbb hazai feladatok: sejtes immunválasz vizsgálatára szolgáló rendszerek fejlesztése, multicentrikus klinikai vizsgálat szervezésének támogatása. 

    Aktuális témák

Tájékoztatás
Európai PP vizsgálat
Számlaszám változás!!!
Meningococcus tájékoztató
A Zikavírus-járványról
Sárgaláz elleni védőoltás
A fejtetű elleni védekezés
Ágyipoloska - GYIK
A kullancsokról
Chlamydia – ECDC útmutató
Kórházi jelentések
OSZIR útmutatók
 

    Adatok, adatbázisok

Fertőző betegségek
Szexuálisan terjedő fertőzések
HIV/AIDS
Influenza
Kórházi fertőzések
Antibiotikum-rezisztencia
Irtószerek adatbázisa
 

    Epinfo

    VÉRVÉTEL-HIV/AIDS tanácsadás

    Influenza

    Szakmai információk

Módszertani levelek
Jelentendő betegségek
OKNE tájékoztató
Rühesség
Meningococcus
HIV és a HCV gyorstesztek
Laboratóriumi surveillance
Multirezisztens kórokozók
Fogászati infekciókontroll
Clostridium difficile
KÖR eredmények
 

    Mikrobiológiai laboratóriumok

EUCAST v7.1
Jártassági körvizsgálat 2017
Körvizsgálati tájékoztató
Mikrobiológiai körlevél
Referencia Laboratóriumok
NEMZETKÖZI körvizsgálat
 

    A Törzsközpont (HNCMB)

    Fertőtlenítés-sterilizálás

A kézfertőtlenítés fázisai
Fertőtlenítőszerek listája
 

    Témakörök

Árvíz-Belvíz-Ajánlások
Fertőző betegségek
Kábítószer-probléma
Kórházi-járványügy
Oltóanyag-ellenőrzés
Vektorok-betegségek
Európai Védőoltási Hét
Európai Antibiotikum Nap
IMI és az ADVANCE projekt
 

    Lakossági tájékoztatók

    Rendezvények

OEK
Egyéb
 

    ECDC

Az ECDC működése
ECDC hírek
Az ECDC publikációi
 

    Közbeszerzés

    Pályázati hírek

    Az OEK álláspályázatai