Prof. Dr. Berencsi György (1941-2013)

  

   

Dr. Berencsi György Budapesten született, 1941-ben, orvos dinasztia tagjaként. Édesapja a közegészségügy területén dolgozott, édesanyja gyermekgyógyász és fogszakorvos volt. Orvos szüleitől örökölte a szakma szeretetét.

Berencsi György általános és középiskoláit Püspökladányban végezte, 1959-ben érettségizett. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1965-ben. Egyetemi tanulmányai alatt az Orvosi Biokémiai Intézetben volt tudományos diákkörös, ahol témavezetőjével  RNS nukleotid-sorrend vizsgálatokat végeztek.

A Hajdú-Bihar megyei KÖJÁL vírus laboratóriumában kezdett dolgozni, ahol megtanulta a klasszikus vírusdiagnosztika alapjait. 1968-ban került az Országos Közegészségügyi Intézet Vírus osztályára. Itt az influenza és enterovírus munkákban vett részt.

1973-ban ösztöndíjas tanulmányút keretében a Heidelbergi Német Rákkutató Központ Víruskutató osztályán polyomavírusokkal dolgozott.

Hazatérése után 1974 novemberétől a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében kezdett dolgozni, ahol adenovírus DNS modellen kezdte meg a génmanipuláció módszertani alapjainak a bevezetését. Tudományos együttműködést folytatott magyar és külföldi állatorvosokkal is.

1988-ban elnyerte az Országos Közegészségügyi Intézet Vírusosztályának vezetői posztját. Itt a vezetői munka mellett főleg az Enterovírus laboratóriumban tevékenykedett, az Enterovírus Nemzeti Referencia Laboratórium vezetője volt. 2006-ban ment nyugdíjba, de utána sokáig bejárt még az intézetbe.

Három nyelven beszélt folyékonyan, angolul, oroszul és németül.  Több egyetemen is tartott kurzusokat, az oktatás a lételeme volt. Mindig igyekezett hallgatóságát lekötni, érdekes előadásokat tartani. Oktatói munkásságára jellemző, hogy az ELTE-n habilitált, a Semmelweis Egyetemen egyetemi magántanári, a Szent István Egyetemen címzetes egyetemi tanári címet érdemelt ki.

Aki csak egyszer is hallotta előadni, az tudja, hogy sohasem volt a formák és szabályok rabja. Mindig szabadon gondolkodott, véleményalkotását és tudományos ötleteit nem befolyásolta a divat, trend és a szokás hatalma. Hallgatók nemzedékeinek, akik számára a mikrobiológia gyakran csak hatalmas, száraz tényanyagnak tűnt, érdekessé tette a virológiát színes előadásaival, frappáns magyarázataival. Szinte mindenkit lenyűgözött széles látókörű gondolkodása és az, hogy nem volt olyan téma, amiben ne lett volna járatos. A tudományos pályára lépők generációit támogatta és ösztönözte folyamatosan hasznos tanácsokkal, új szempontok felvetésével, segítette őket ösztöndíjak elnyerésében és tudományos fokozatok, külföldi munkatapasztalatok megszerzésében. De az egész ország ismeri, mert nem csak a szűk szakmát, a mikrobiológusokat tanította, hanem a képernyőn és az újságokon keresztül a nem szakemberek számára is érthetően magyarázta el a virológia rejtelmeit. Több könyvet is írt és szerkesztett, illetve lektorált.

 Aktív szerepet játszott a Magyar Mikrobiológiai Társaság életében, 1988-93-ig a társaság főtitkára, majd ezután 10 évig a Virológiai szekció elnöke volt. Az MMT Manninger emlékérmét 1994-ben kapta meg. Munkásságát még sok kitüntetéssel ismerték el: a Pro Sanitate emlékérem 2001, a Fodor József  Emlékérem, 2003, Népegészségügyért Emlékplakett 2003,  2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. Társadalmi elismertségét jelzi, hogy a XIII. kerület díszpolgárának választotta.

Akármennyire elfoglalt is volt, minden szakmai és magánjellegű problémát felvállalt és megpróbált megoldani. Átérezte a gyereknevelés problémáit, hisz neki is négy gyermeke és hét unokája született.

Dr. Berencsi György csaknem 50 évet töltött az orvosi mikrobiológiai pályán. Sokféle vírussal kapcsolatban számtalan eredményt ért el, és azt rangos folyóiratokban publikálta. Munkáira több száz hivatkozás érkezett a világ minden tájáról. Nemzetközi elismerést kapott Magyarország poliovírus-mentesítésében vállalt szerepéért.  Ő volt a motorja a Phare projektnek, amelynek keretében felépült az ország régen várt  IV-es szintű biztonsági laboratóriuma.

Egyértelmű, hogy Dr. Berencsi György szakmai tevékenysége meghatározó szerepet játszott a magyarországi virológia alakulásában.

 

Dr. Berencsi György közleményei

In memoriam Prof. Dr. Berencsi György

 

 

 

                                                                                              Dr. Takács Mária főosztályvezető
                                                                                              Virológiai Főosztály

 

 

 

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat