Dr. Lányi Béla (1927-1997)

Dr. Lányi Béla

 

Munkásságának története egyben korszakának járványügyi-klinikai bakteriológia története is.

Dr. Lányi Béla egyetemi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1951-ben fejezte be. A Székesfehérvári Megyei Kórház klinikai laboratóriumában eltöltött négy hónapot követően került az Országos Közegészségügyi Intézet Bakteriológiai osztályára, ahol 45 évig dolgozott, 1984-től osztályvezető főorvosként.

1953-tól fokozatosan fejlesztve a Salmonella, Shigella, és E. coli baktériumok szerológiai diagnosztizálására szolgáló immunsavók termelését, megszervezte a KÖJÁL/ÁNTSZ laboratóriumi hálózatot ellátó, korszerű savó- és diagnosztikum termelő laboratóriumot.
Kezdettől fogva feladatát képezte a KÖJÁL/ÁNTSZ laboratóriumi hálózat számára gyártott táptalajok minőségi ellenőrzése és fejlesztése, a kereskedelmi forgalomban lévő táptalajok, diagnosztikus antibiotikum korongok, egyéb diagnosztikus készítmények ellenőrzése, és az antibiotikum készítmények mikrobiológiai értékmérése.
Az Orvosi Baktériumok Magyar Nemzeti Gyűjteményének alapító vezetője (1962), melyet Hungarian National Collection of Medical Bacteria (HNCMB) néven nemzetközi szinten is elismertté tett.

Fáradhatatlan munkájával megteremtette a bakteriológiai laboratóriumok belső és külső minőségellenőrzésének feltételeit, és kidolgozta annak hatékony ellenőrzési rendszerét. A KÖJÁL/ÁNTSZ laboratóriumok részére (1960-tól) megszervezte ismeretlen tesztanyagok vizsgálatát és értékelését (körkísérletek), majd 1982-től a teszt anyagok feldolgozásával egybekötött helyszíni szemléket. 1984-től kezdve, mint a Mikrobiológiai Szakbizottság elnöke, az ellenőrző és tanácsadó tevékenységet a gyógyító-megelőző és egyetemi intézetekben működő orvosi bakteriológiai laboratóriumokra is kiterjesztette.

Az 1970-es évektől bevezetette a járványügyi bakteriológiai laboratóriumok egységes, számítógépesített adatszolgáltató és értékelő rendszerét. A KÖJÁL/ÁNTSZ laboratóriumok éves munkájának rendszeres értékelésével (un. Fehér füzetek) nagymértékben hozzájárult a diagnosztikus munka színvonalának javításához.

Szerkesztői munkájának eredményeként megjelent a standardizált módszereken alapuló hazai módszertani eljárásokat összefoglaló Módszertani Útmutató (1969), és a Járványügyi és Klinikai bakteriológia Módszertani Útmutató című orvosi bakteriológiai diagnosztikai kézikönyv (1980).

Az orvosképzés és továbbképzés, a higiénikus képzés terén érdemei elévülhetetlenek.

Fontos eredményeket ért el a Pseudomonas aeruginosa és rokon baktériumok szerológiai és biokémiai tulajdonságainak kutatásában, közegészségügyi jelentőségük tanulmányozásában. Az egyik legjelentősebb munkája - a Nemzetközi Nómeklatúra Bizottság által is elfogadott - Pseudomonas antigén séma volt. Meghatározta a P. aeruginosa és az Enterobacteriaceae család tagjainak antigén rokonsági viszonyát. Vizsgálta az E. coli O124 szerocsoport patogenitását, a csecsemő- és kisgyermekkori gastroentiritises megbetegedések etiológiáját, a Salmonella fertőzések előfordulását, és a Proteus csoportba tartozó baktériumok szerológiáját és patogenitását. Új, gyakorlati eljárásokat dolgozott ki a baktériumok identifikálására és antibiotikum-érzékenységük meghatározására.

Összesen 94 közleményére és könyvfejezetére közel 300-an hivatkoztak.

Jelentős nemzetközi tudományos együttműködéseket alakított ki a P. aeruginosa O antigének immunkémiai szerkezetének tanulmányozására, és egy fakultatív kórokozó Pseudomonas csoport antigén szerkezetének meghatározására.

Az 1969-ben készült Pseudomonas aeruginosa című értekezésével elnyerte az orvostudomány kandidátusa, majd 1980-ban A Pseudomonas aeruginosa szerológiai, higiénés és klinikai jellemzése című doktori értekezésével az MTA Orvostudományok doktora fokozatot.

Az Acta Microbiologica című folyóirat szerkesztője (1971-től), majd főszerkesztője (1976-tól).

Az Alpe Adria Microbiology Journal című folyóirat főszerkesztője (1992-től).

A Magyar Mikrobiológia Társaság vezetőségi tagja, a Bakteriológiai szekció elnöke, az orvosi mikrobiológiai laboratóriumok szakfelügyeletét irányító Mikrobiológiai Szakbizottság elnöke, az Országos Szakképesítő Bizottság vizsgáztató tagja, az Orvostovábbképző Egyetem Közegészségtani Tanszékének tagja, a Mikrobiológiai, Járványügyi és Oltóanyag Bizottság tagja, a Fertőző és Trópusi Betegek Szakmai Kollégiumának tagja,  a Népjóléti Minisztérium Mikrobiológiai díjtétel egyeztető és kódkarbantartó munkabizottságának tagja, az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottságának tagja, a Genitourinális Orvoslás Magyar Nemzeti Alapítvány és az Alpok Adria Mikrobiológiai csoport vezetőségének tagja, az Országos Traumatológiai Intézet Klinikai Epidemiológia Bizottságának tagja, a Nemzetközi Bakteriológia Nómenklatúra Bizottságban (International Committee for Bacteriological Nomenclature and Taxonomy) a Magyar Mikrobiológiai Társaság képviselője.

Jelentős részt vállalt a Mikrobiológiai Szakmai Kollégium megalakításában, elnöki tisztét haláláig ellátta.

Dr. Herpay Mária
osztályvezető

Dr. Lányi Béla közleményei

Fényképek

 

Tiszteletére az OEK 2011-ben emléktáblát állított, ünnepi tudományos ülés keretében.
A bronz plakett Kubaszova Tamara művésznő munkája.

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat